راه اندازی خط جدید تولید پانل پلی یورتان کملاکی و دوروصاف

تولیدپانل پلی یورتان دورو صاف در ضخامتهای مختلف برای سردخانه های زیر صفر ، بالای صفر ، تونل انجماد و اتاق تمیز ، بصورت کملاکی و ساده در خط تازه تاسیس پویاتکنیک


دیدگاه خود را بیان کنید